Strategie- en beleidsimplementatie

Morris chang, voormalig topman van TMSC wordt gezien als de leider, die de Taiwaneese semiconductor industry op de wereldkaart heeft gezet. Een van zijn uitspraken is:

"Strategy without execution is useless and execution without strategy is aimless".

Een strategie is essentieel om op koers te komen en te blijven. Er is veel literatuur over strategie en strategie-ontwikkeling. Op de website managementsite kunt u diverse verhelderende artikelen vinden. In het artikel demistifying Strategy van de Harvard Business Review wordt strategie afgepeld tot 'Hoe' een organisatie van A naar B wil komen. In het artikel The secrects of strategy execution, eveneens verschenen in de Harvard Business Review, wordt onderzocht waarom de executie van strategieën vaak niet lukt. Op basis van een onderzoek met 125.000 profielen voor meer dan 1.000 profit en non-profit organisaties in 50 landen zijn 17 facetten benoemd, die een belangrijke rol spelen. Deze 17 facetten zijn in 4 groepen ingedeeld, waarvan Informatie en de beslissingsbevoegdheden de twee groepen zijn met de meeste impact op een succesvolle implementatie van beleid en strategie:

" What Matters Most to Strategy Execution

When a company fails to execute its strategy, the first thing managers often think to do is restructure. But our research shows that the fundamentals of good execution start with clarifying decision rights and making sure information flows where it needs to go. If you get those right, the correct structure and motivators often become obvious"

HBR june 2008

Versterken van het executie-vermogen

We mogen vanuit de literatuur dus concluderen dat de strategie beschrijft hoe een organisatie van A naar B wenst te komen en dat er in de praktijk veelal dusdanige belemmeringen optreden dat het niet goed lukt om een strategie te effectueren. Voorts mogen we concluderen dat het verbeteren van het vermogen van een organisatie om haar strategie ten uitvoer te brengen, samenhangt met het hebben van de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek en de vaardigheid en bevoegdheid van medewerkers om op basis van informatie te handelen.

ADD heeft een aanpak gedefinieerd waardoor de juiste informatie sneller op de juiste plaats in de organisatie beschikbaar kan worden gemaakt en heeft een visie ontwikkeld om het beslisvermogen dieper in de organisatie te versterken.

Strategie- en beleidsmonitoring

ADD heeft een cascade model ontwikkeld om op eenvoudige wijze een strategisch doel, strategische acties/projecten en de KPI's samen te brengen in een management systeem en management dashboards:

Middels onze werkwijze wordt de transparantie vergroot en wordt duidelijker wie, wanneer welke beslissingen neemt bij het realiseren van de strategie. Wilt u meer weten? neemt dan contact met ons op.