Sturing in een jeugdzorginstelling

Jeugdzorginstellingen hebben te maken met een grote externe dynamiek. Elke regio en binnen de regio stellen gemeenten eisen aan de wijze van samenwerking. Niet alleen de wijze van financieren en verantwoorden verschilt, maar ook de wijze waarop wordt samengewerkt met CJG's, lokale teams en gemeenten kan sterk verschillen.

Het primaire proces van een jeugdzorginstelling dient anderzijds eenduidig te verlopen en wordt vorm gegeven vanuit vaktechniek en de visie van de eigen organisatie en kan niet per financier anders worden ingericht.

Waardeketen

De kern van de besturing van de waardecyclus van een jeugdzorginstelling kan (vereenvoudigd) worden weergegeven in vier blokken. Het eerste blok betreft de capaciteit in plekken en van medewerkers. Dit geeft als het ware het vermogen van de organisatie aan om te kunnen leveren. Het tweede blok betreft de contractering, de vraag/aanmeldingen en het plannen en toebedelen van de capaciteit aan de vraag. Vervolgens dient de geleverde (declarabele) productie te worden gedeclareerd om uit eindelijk via betalingen te worden omgezet in liquide middelen, waarmee personeel, capaciteit en ondersteunende diensten weer kunnen worden ingezet en worden betaald.

Jeugdzorgmonitor

De jeugdzorgmonitor is ingericht om de gehele waardeketen van een instelling te volgen van geplande capaciteit tot en met de uiteindelijke betaling door de opdrachtgevers. De monitor bestaat uit hoofddashboard (voor regio's en teams) en per KPI een volledige analyse tot op individuele client en/of medewerker (totaal 25 analyses). Naast ontsluiting van de zorg-waardeketen kunnen de financiële administratie, HR en andere registratiebronnen worden ontsloten en onderling worden gekoppeld. Met de jeugdzorgmonitor is de gehele organisatie in beeld en kan beter worden gestuurd.

Care4 of Medicore-EPD

Indien u gebruik maakt van Care4 (van Avinty) of MC-EPD (van Medicore) dan kan de jeugdzorgmonitor binnen enkele weken volledig operationeel zijn.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem dan contact met ons op: