Ketenregie en -management

Om de maatschappelijke opgaven in het sociaal domein in te vullen werken vele partijen met elkaar samen als ketenpartners. Ketenorganisatie in het sociaal domein wordt steeds belangrijker. 1 gezin 1 plan werkt over de grenzen van de bedrijfsvoering van individuele partners en over de grenzen van een wettelijk domein. Zo zijn jeugdhulp en onderwijs onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor een goede werking van de keten in het nu en zeker in de toekomst zijn de vaardigheden om samen te werken in complexe ketens een must voor gemeenten, onderwijs en aanbieders.

Managementdashboards en KPI's

Het ontwikkelen van management dashboards is het sluitstuk van twee trajecten. Het eerste traject is het verhelderen van de sturingsfilosofie, de doelen en de KPI's die daarop op aansluiten. Het tweede traject is het ontsluiten en modelleren van interne en externe data. In de praktijk zien we dat de twee voortrajecten (het fundament) niet de juiste aandacht krijgen en dat veel energie wordt gestoken in het ontwikkelen van diverse visualisaties. Dit leidt tot dashboards die niet optimaal zijn gericht op de kernsturingsvraagstukken en die niet zijn gebaseerd op een gedegen datamodel. Het kan zelf leiden tot ongewenste focus en sturing in de bedrijfsvoering, zoals uiteengezet in de Harvard Business Review van september 2019 "Don't let metris undermine your business".

Strategie- en beleidsimplementatie

ADD ontwikkelt en levert monitoren om het implementatieproces van beleid en strategie te ondersteunen en te meten of de beoogde effecten van het beleid of een strategie worden bereikt.

De ontwikkeling bestaat uit 2 stappen: (1) De vertaling van beleid en strategie in uitgangspunten, strategische doelen, kernprestatie-indicatoren en strategische veranderinitiatieven en (2) de monitoring van de beleidsimplementatie en effectrealisatie.