Beter sturen op basis van inzicht

De ADD groep ontwikkelt methoden en instrumenten om de besturing van organisaties, ketens en netwerken te versterken. Wij ontwikkelen methoden en instrumenten om enerzijds beleids- en strategie-implementaties te begeleiden en anderzijds om te ondersteunen bij het instand houden en optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen.

Ons doel is om het prestatievermogen van organisaties te versterken. Daarbij richten we ons op de ontwikkeling en implementatie van besturingsmethoden en instrumenten om inzicht- en data-gestuurd te werken.

 

Diensten

De ADD groep heeft een aantal diensten ontwikkeld die organisaties ondersteunen om beter te sturen op basis van inzicht. Onderwerpen als Inzicht- of Datagedreven werken, Storytelling, Het verhaal achter de cijfers, Business Intelligence, Performance management, Strategieimplementatie, en diverse andere onderwerpen uit de managementliteratuur hebben dezelfde vraag centraal:

'Is het management voldoende in control en behaalt de organisatie haar doelen?'

ADD ondersteunt met expertise en diensten om meer grip te krijgen op het prestatievermogen van organisatie.