Strategie- of beleidsmonitor

Organisaties hebben een missie en een visie hoe zij de missie invullen. De wijze waarop zij dat willen doen is vervat in de strategie van de organisatie (of het beleid van een overheidsinstelling). Het implementeren en bijsturen van de strategie is een fundamenteel ander proces dan het sturen van de bedrijfsvoering. Het vormgeven van strategische veranderprocessen en strategieimplementatie vraagt dan ook om eigen monitorings- en bijsturingsprocessen.

De ADD Groep heeft diverse organisatie ondersteund bij het ontwerpen van een veranderstrategie en biedt hands-on ondersteuning, instrumenten en monitoren om het veranderproces te ondersteunen.

Jeugdzorgmonitor voor aanbieders

De jeugdzorgmonitor is bedoeld voor aanbieders. De jeugdzorgmonitor bevat rapportages en analyses over de productie, caseloads, contracten, prestaties van teams, per gemeente en regio, tijdschrijven van medewerkers, productiviteit en diverse andere KPI's die voor de dagelijkse bedrijfsvoering onmisbaar zijn.

De jeugdzorgmonitor is standaard aangesloten op Care4 van Avinty en Medicore. Naast de ontsluiting van de zorginformatie wordt HRM en financien ontsloten.

Sociaal domein monitor voor gemeenten en regio's

De sociaal domein monitor geeft inzicht in het gebruik en de kosten in het gehele sociaal domein: Jeugd, WMO en Participatie. De inzichten en analyses zijn beschikbaar langs vele invalshoeken, zoals voorzieningen, aanbieders, verwijzers, geografie, budgetten, duur en intensiteit van hulp, clientprofielen en vele andere dimensies. In de monitor kunnen vele types gecombineerde dwarsdoorsneden worden gemaakt.

 

Praktijkervaringen

Wij kunnen u ondersteunen met het verkrijgen van inzicht, verbetering van strategie en beleid tot de implementatie van sturingsmaatregelen. Wij kunnen in de rol van monitorleverancier bijdragen aan het inzicht, maar ook als materie- of procesdeskundigen inhoudelijk bijdragen aan verbeterprojecten.

 

Lees meer over de verschillende praktijkervaringen van aanbieders, gemeenten en regio's, die gebruik maken van onze advies- en monitoring-diensten.