Strategie en verandermanagement

Het strategisch sturingsproces en de dagelijkse bedrijfsvoering zijn processen die separaat aandacht verdienen. We kunnen de processen zien als twee gekoppelde loops (zie nevenstaande figuur). De bovenste loop betreft het ontwikkelen en bijstellen van de strategie op basis van feedback uit de externe omgeving en uit de bedrijfsvoeringsloop. Het schakelpunt tussen de twee loops krijgt niet altijd de juiste aandacht. In de nevenstaande figuur staat de Balanced Scorecard als methodiek genoemd, maar er zijn ook andere methodieken, zoals de OKR methodiek.

De toepassing van dergelijke methodieken  wordt vaak als complex ervaren door kleinere en middelgrote organisaties. ADD heeft daarom een vereenvoudigde werkwijze ontwikkeld die is gebaseerd op deze verandermanagement-methoden.

Strategieimplementatie en -monitoring

ADD heeft instrumenten ontworpen om het implementatieproces en het resultaat daarvan te kunnen volgen. Een voorbeelden zijn de Effectmonitor en de taakstellingsmonitor voor gemeenten en regio's. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om een vereenvoudigde werkwijze en methodiek te ontwikkelen voor uw strategische veranderprocessen of de implementatie van beleid? Laat het ons weten.